Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                     


Αγαπητά Μέλη και Αγαπητοί Φίλοι της Εταιρείας Αστρονομίας &Διαστήματος ( Παράρτημα Σαλαμίνας ) σας προσκαλούμε στο 6ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφίας & Κοσμολογίας που πραγματοποιείται στις 18-19 και 20 του μήνα   σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία. Το Παράρτημα μας συμμετέχει στις παράλληλες  εκδηλώσεις του Συνεδρίου προσφέροντας τα Τηλεσκόπια των Μελών του για Ηλιακή Παρατήρηση στις 20 Οκτωβρίου και ώρα  10:30 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. 

                                                    Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ                                                                              Σ . ΡΑΠΤΗΣ


ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ”
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
18-19-20 Οκτωβρίου 2017
Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης”
Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Έναρξη του Συνεδρίου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Νιάρχος, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
09.00-09.30: Προσφωνήσεις
Προσφώνηση από τις πρυτανικές αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαιρετισμοί από:
-την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου
-τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συνεδρίου, ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή Ευάγγελο Μουτσόπουλο
- τον Πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», Καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη
-τον Α’ Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, καθηγητή Νικόλαο Χρόνη
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστράτιο Θεοδοσίου
-τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παναγιώτη Φιλντίση
Δρ Νικόλαος Ξανθούλης, Συνθέτης, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών: Αρχαιοελληνική Επτάχορδη Λύρα: Μουσικόν Προοίμιον
Εναρκτήρια Συνεδρία
Προεδρείο: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Ομ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
09.30-10.00: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Η υπόστασις του όντος και η αριστοτελική εντελέχεια (κεντρική ομιλία)
10.00-10.30: Richard McKirahan, Ο Αριστοτέλης ως ιστορικός της επιστήμης (κεντρική ομιλία)
1η Συνεδρία: Ζητήματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας: Ά Μέρος
Προεδρείο: Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
10.30-10.50: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Η υλομορφική θεωρία του Αριστοτέλους και η γένεση-φθορά των όντων (προσκεκλημένη ομιλία)
10.50-11.10: Γεώργιος Κουμάκης, Η ανθρώπινη διάσταση των δούλων (προσκεκλημένη ομιλία)
11.10-11.30: Δημοσθένης Δαββέτας, Το στοιχείο της ροής στον Ηράκλειτο και στον Joseph Beuys (προσκεκλημένη ομιλία)
11.30-11.35: Συζήτηση
11.35-11.55: Διάλειμμα
1η Συνεδρία: Ζητήματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας: Β΄ Μέρος
Προεδρείο: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
11.55-12.15: Ιωάννης Καλογεράκος, Η αριστοτελική εικόνα του κόσμου και της πόλης (προσκεκλημένη ομιλία)
12.15-12.35: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Ακόνιτο, το δηλητήριο με το οποίο ο Αριστοτέλης εξεμέτρησε τον βίο (προσκεκλημένη ομιλία) 3

12.35-12.55: Πέτρος Δούκας, «Καλοί κ'άγαθοί' εναντίον 'δημοτικών' (και το αντίστροφο): Η πάλη των τάξεων στον Αριστοτέλη και τον Μάρξ» (προσκεκλημένη ομιλία)
12.55-13.15: Κωνσταντίνα Γογγάκη, Η παιδεία κατά τον Αριστοτέλη και η σύγχρονη πραγματικότητα (προσκεκλημένη ομιλία)
13.15-13.20:Συζήτηση
2η Συνεδρία: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Φυσικές Επιστήμες
Προεδρείο: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αν. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
13.20-13.40: Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Κ. Καλαχάνης , Ι. Κωστίκας, Ε. Θεοδοσίου, Β. Μανιμάνης, Ε. Πάνου, S. G. Rotolo Κ. Κυριακόπουλος Το ταξίδι της Αργούς σύμφωνα με τα Ορφικά Αργοναυτικά (προσκεκλημένη ομιλία)
13.40.14.00: Π. Πρέκα-Παπαδήμα, Κ. Γαζέας, Σ. Παπαμαρινόπουλος Π. Νάστος και Κ. Κυριακόπουλος Ομήρου Ιλιάς: Κόκκινες ρανίδες και κόκκινο σύννεφο. Μία αστρονομική ερμηνεία του φαινομένου (προσκεκλημένη ομιλία)
14.00-14.20: Ηλίας Μαριολάκος, Συγκριτική Γεωμυθολογική Προσέγγιση της Τέχνης της Αρχαία Ελλάδος και της Αναγέννησης (προσκεκλημένη ομιλία)
Λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
09.30-10.00: Προσέλευση, εγγραφές
3η Συνεδρία: Αριστοτελική Πολιτική και Φυσική Φιλοσοφία
Προεδρείο: Γεώργιος Κουμάκης, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
10.00-10.20:Αναστασία Δημητρακοπούλου Η Έννοια της Μαζοποίησης στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και η επίδρασή τους στην διανόηση της Hanna Arendt.
10.20-10.40: Δημήτριος Τζωρτζόπουλος, Η έννοια του Κομμουνισμού στον Heidegger και η αριστοτελική έννοια της Πολιτείας
10.40-11.00: Αναστασία Οικονόμου, Η παιδεία ως πολιτική πράξη: Από τον Αριστοτέλη στον Κ. Καστοριάδη
11.00-11.20: Αλεξάνδρα Ντότσικα, Η νεοπλατωνική ερμηνεία του αριστοτελικού νοός από τους αρχαίους Υπομνηματιστές
11.20-11.40: Μαρία Παπαθανασίου, Μυθολογία: Η πρώιμη ιστορία (προσκεκλημένη ομιλία)
11.40-11.50: Συζήτηση
11.50-12.10: Διάλειμμα
4η Συνεδρία: Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών και της Αστρονομίας
Προεδρείο: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
12.10-12.30: Χαράλαμπος Κράλλης, Σχετικά με τη δοξογραφία στα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους
12.30-12.50: Παναγιώτης Θεοδοσίου, Μετεωρίτες και η θεωρία της Πανσπερμίας
12.50-13.10: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αειφανείς, αμφιφανείς, αφανείς και μη παραδεκτοί σήμερα αστερισμοί (προσκεκλημένη ομιλία)
13.10-13.30: Ευτύχιος Μπιτσάκης, Η ιστορικότητα των μορφών της ύλης (προσκεκλημένη ομιλία) 4

13.30-13.50: Ξενοφών Μουσάς, Η συμβολή της πιθανής παρατήρηση ς κομητών με σύνθετα οπτικά όργανα κατά την αρχαιότητα στην γέννηση της κοσμολογία ς και της φιλοσοφίας (προσκεκλημένη ομιλία)
13.50-13.55: Συζήτηση
5η Συνεδρία: Ζητήματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας
Προεδρείο: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
13.55-14.15: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Προσωκρατικές και πλατωνικές επιδράσεις στην ηθική και την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλους (προσκεκλημένη ομιλία)
14.15-14.35: Ιωάννα Μάστορα, Σύγχρονα θέματα βιοηθικής και βιοτεχνολογίας υπό το πρίσμα του Αριστοτέλη-η περίπτωση του αθλητισμού
14.35-14.55: Όλγα Παπαζαφειροπούλου, Πρόσληψη της Ποιητικής του Αριστοτέλη και παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Αυστραλία, στις αρχές του 19ου αιώνα.
Λήξη των εργασιών της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
09.30.10.00: Προσέλευση, εγγραφές
6η Συνεδρία: Ζητήματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας και Τέχνης
Προεδρείο: Άννα Λάζου, Επ. Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
10.00-10.20: Ζωή Νασίκα, Η επίδραση του Αριστοτέλη στην πολιτική διανόηση του συγγραφέα των Δικαίων του Ανθρώπου Thomas Paine
10.20-10.40: Ιωάννα Μπουκουβάλα Το θέμα του παιγνιώδους ξετυλίγματος του Κόσμου και της Φύσης μέσα στο Χρόνο κατά τον Ηράκλειτο
10.40-11.00: Γεώργιος Πατιός, Αριστοτέλης και σύγχρονη ελληνική κοινωνική κρίση
11.00-11.20: Άννα Λάζου - Σωτήριος Μπεκάκος, Κόσμος, χορός, γλώσσα μια φιλοσοφική τριάδα (προσκεκλημένη ομιλία)
11.20-11.40: Σωτήριος Μπεκάκος, H Σημασία του Χορού: από τον Αριστοτέλη στον Δάντη
11.40-12.00: Αθανάσιος Σακελλαριάδης, Η αριστοτελική αντίληψη για την ψυχή και τον νου και το "καρτεσιανό θέατρο" της νεότερης φιλοσοφίας (προσκεκλημένη ομιλία)
12.00-12.20: Εύη Σαραντέα, Εικονογραφίες φιλοσόφων κατά την Ελληνιστική εποχή και την Ύστερη Αρχαιότητα. Η επίδρασή τους στη βυζαντινή αγιογραφία
12.20-12.30: Συζήτηση
12.30-12.40: Διάλειμμα
7η Συνεδρία: Κοσμολογία
Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
12.40-13.10: Παναγιώτης Νιάρχος, Κοσμολογία και Κοινωνία: Μερικές σκέψεις (προσκεκλημένη ομιλία)
13.10-13.30: Χρήστος Τερέζης, Η κοσμολογία του Συριανού ως συνάντηση (;) πλατωνιστών και αριστοτελιστών (προσκεκλημένη ομιλία)
13.30-13.50: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Πέρα από την ανθρωπική αρχή: Άνθρωπος και Σύμπαν
13.50-14.10: Χρήστος Δημόπουλος, Η ενέργεια για την Κοσμολογία, το φως για την Θεολογία και το «κινούν ακίνητο» για τον Αριστοτέλη
14.10-14.30: Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Η συνάντηση Κοσμολογίας και Θεολογίας στο πεδίο της Ηθικής (προσκεκλημένη ομιλία)
14.30-14.50: Βύρων Ζάττας, Η Φυσική και η Μεταφυσική των Ηλιοστασίων
14.20-14.25: Συζήτηση
14.30: Επισκόπηση των εργασιών του Συνεδρίου από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Νιάρχο
ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Παρατήρηση του Ηλίου με τα τηλεσκόπια της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος (Παράρτημα Σαλαμίνας)
- Έκθεση Ζωγραφικής της Εύης Σαραντέα με προσωπογραφίες Φιλοσόφων
- Έκθεση Μετεωριτών (υπεύθυνος: Τ. Θεοδοσίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου