Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΑ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΑ

                                          ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1.ΕΥΓΕΝΕΙΔΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
2.ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΗ
  http;/www.tmth.eud.gr/ei/index.htm
3.ΝΟΗΣΙΣ.  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  WWW.tmth.edu.gr

                                      ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1.ΕΘΝΙΚΟ  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ      ΑΘΗΝΩΝ
                     WWW.noa.gr
2.ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
                     WWW.Astro.auth.gr
3.ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ-ΚΡΗΤΗ
                     WWW.Skinakas.org.gr
4.ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
                     WWW.Astro.noagr/ASK-1.2M/ASK-MAIN-gr.htm
5.ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ .ΑΡΙΣΤΕΥΣ
                    WWW.larobs.gr
6.ΕΥΔΟΞΟΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ –ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
                     Htt;//eudoxos.snd.edu./eudoxos.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου